23rd May 2024

ถุงคลุมพาเลท

ถุงคลุมพาเลท เป็นถุงที่ผลิตขึ้นมาให้มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ เปิดปากด้านหนึ่ง อาจจะเป็นแบบเปิดด้านบน หรือเปิดด้านล่าง บางครั้งอาจเรียกว่า “ถุงมุ้ง” โดยทั่วไปการนำไปใช้งานนั้น เพื่อป้องกันฝุ่นผง หรือละอองน้ำ ซึ่งอาจจะสร้างความเสียหายให้กับสินค้า ก่อนที่จะส่งถึงมือลูกค้า

วัตถุดิบที่ใช้ผลิตถุงคลุมพาเลทหรือถุงมุ้ง (PE COVER BAG) 

ทางเราใช้ PE เป็นวัตถุดิบหลัก ซึ่งมีทั้ง LDPE และ HDPE นำมาผลิตเป็นถุงขนาดใหญ่เท่ากับขนาดของพาเลท อีกทั้งยังสามารถใส่สารเฉพาะทาง เช่น ถุงคลุมกันสนิม (VCI cover bag) ถุงคลุมกันไฟฟ้าสถิตย์ (Anti static cover bag) ถุงคลุมกันยูวี ( UV cover bag)

ขนาดและความหนาของถุงคลุมพาเลท หรือถุงมุ้ง

ทางเราผลิตได้ที่ความหนา 30-200 ไมครอนต่อแผ่น สามารถผลิตได้หลากหลายขนาด หลากหลายรูปแบบ ซึ่งขนาดของถุงคลุมนั้น ส่วนใหญ่จะระบุขนาดเป็น กว้างxยาวxสูง และความหนาที่จะใช้งาน

 

 

ถุงมุ้ง
ถุงมุ้ง

หรือหากยังไม่เคยใช้งาน ทางเรายินดีให้คำปรึกษา

สนใจสามารถสอบถามได้ที่

ฝ่ายขาย

โทร.02-753-6104

มือถือ. 084-673-5641

Email sales@dynaindustry.com

www.ถุงคลุม.net

ถุงคลุมสินค้าบนพาเลท
ถุงคลุมสินค้าบนพาเลท

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *