23rd May 2024

ถุงคลุมสินค้าบนพาเลท

ถุงมุ้ง ถุงคลุมพาเลท

ถุงคลุมพาเลท หรือถุงมุ้ง (PE COVER BAG) 

จากรูปเป็นถุงคลุมถุงบิ๊กแบ็คอีกชั้นหนึ่งเพื่อป้องกันฝุ่น หรือสิ่งสกปรก และเพื่อกันน้ำไม่ให้ซึมเข้าไปในสินค้าด้านใน เนื่องจากต้องวางสินค้าไว้ด้านนอกอาคาร ก่อนที่จะมีการขนส่งถึงมือลูกค้า ถุงมุ้งเป็นแบบเกรดรีไซเคิล (เกรดบี) จะขุ่นกว่าเกรดเอ เล็กน้อย แต่ยังคงสามารถมองเห็นสินค้า หรือลาเบลสินค้าได้อยู่ หากทางลูกค้าต้องการใช้งานซ้ำหลายๆครั้ง สามารถเพิ่มความหนาของถุงได้ หรือหากเป็นการใช้ครั้งเดียวทิ้ง ก็ลดความหนาลง

ถุงมุ้ง ถุงคลุมพาเลท
ถุงมุ้งคลุมสินค้าบนพาเลทแบบใส
ถุงมุ้งคลุมสินค้าบนพาเลทแบบใส

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *